กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

~โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย~

หวัดดีค่าาาา ผิงนะค้าาาา วันนี้ผิงลองเอาประวัติโรงเรียนมาแบ่งปัญให้ชาวบอร์ดได้รู้จักกัน ^-^
โรงเรียนของผิงนั้น หลายๆคนคงจะรู้จักกันสินะคะ มันคือ...'โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย' หรือ 'The Prince Royal's College' นั่นเอง ><
*แอบเม้าท์(?) ว่าโรงเรียนผิง 'เคย' ได้รางวัลโรงเรียนพระราชาทานด้วยน้าาา
-------------------------------
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอ เมือง เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแบบตะวันตกสำหรับเด็กชายแห่งแรกในล้านนา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1887 โดยศาสนาจารย์เดวิด กอร์มเลย์ คอลลินส์ มิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ที่บ้านวังสิงห์คำ เรียกว่า "Chiangmai Boys' School" หรือเป็นที่รู้จักกันในนามโรงเรียนชายวังสิงห์คำ ทำการสอนโดยใช้ภาษาล้านนาเป็นหลัก มีการเรียนพระคัมภีร์ควบคู่กันไป มีครูรุ่นแรกประกอบด้วย ครูโอ๊ะ ครูบุญทา ครูแดง และครูน้อยพรหม

ในปี 1899 ศาสนาจารย์คอลลินส์ ลาออกไปเปิดโรงพิมพ์อเมริกามิชชัน ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส ซึ่งเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896 ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่แทน ท่านได้พัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น แต่เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ จึงได้ย้ายมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้นยังทรงเป็นสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯทรงวางศิลารากอาคารบัทเลอร์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 1906 และพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า "The Prince Royal's College" นอกจากนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานสีประจำพระองค์คือ น้ำเงิน-ขาวเป็นสีประจำโรงเรียนอีกด้วย

.................

ศาสนาจารย์แฮรีส ได้พัฒนาด้านอาคารสถานที่และการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ในปี ค.ศ.1912 ได้เริ่มใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอนแทนคำเมือง เพื่อสนองต่อกระแสการรวมชาติ และเน้นการสอนภาษาอังกฤษเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้งการพูดและการอ่าน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมครูให้มีการศึกษาสูงขึ้น จนกระทั่งได้รับรองฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลในปี ค.ศ.1921
นอกจากนี้ แม่ครูคลอเนลเลีย ภรรยาของศาสนาจารย์แฮรีส ยังเป็นผู้มีบทบทาสำคัญในการช่วยพัฒนาโรงเรียนและการก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าฯ ของโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ.1926
เมื่อศาสนาจารย์แฮรีส เกษียณอายุในปี ค.ศ. 1939 ศาสนาจารย์ ดร.เคนเนธ เอลเมอร์ แวลส์ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่แทนในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1941-1945) โรงเรียนถูกยึดเป็นของรัฐบาล โดยใช้สถานที่ทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียกว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคพายัพ ภายหลังสงครามสิ้นสุดลง ศาสนาจารย์ ดร.เคนเนธ เอลเมอร์ แวลส์ จึงได้กลับมารับมอบโรงเรียนฯ คืนจากทางรัฐบาล โดยรับตำแหน่งผู้จัดการ และอาจารย์หมวก ไชยลังการณ์เป็นอาจารย์ใหญ่ ทางโรงเรียนฯ ได้มีการปรับปรุงอาคารเรียนและการเรียนการสอน ตั้งแผนกมัธยมศึกษา ในสมัยที่ ดร.คอนรัด คิงส์ฮิลล์ รับผิดชอบ ได้มีการจัดตั้ง "แผนกสหเตรียมอุดมศึกษาปรินส์-ดารา" ปี ค.ศ.1956 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชั้นเรียนแบบสหศึกษาของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1927 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ต่อมาในวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1928 สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร Powers Hall และในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1958 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯเยี่ยมโรงเรียน นับเป็นเกียรติประวัติและพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีเจ้านาย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอีกหลายท่าน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ และเสด็จเป็นองค์ประธานวางศิลารากอาคารเพชรรัตน-สุวัทนา เมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 1986
ปัจจุบันโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่เดิมรับเฉพาะนักเรียนชาย ต่อมาในปี ค.ศ.1957 ได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมปลายเป็นแบบสหศึกษา และในปีค.ศ. 1993 ได้เริ่มรับนักเรียนหญิงในชั้นอนุบาล 3 เป็นรุ่นแรก


.................

ผู้จัดการ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ศจ. เดวิด กอร์มเลย์ คอลลินส์
ค.ศ. 1887-1899
อาจารย์ใหญ่


ศจ. ดร.วิลเลียม แฮรีส
ค.ศ. 1899-1939
อาจารย์ใหญ่


ศจ.ดร.เคนเนธ เอลเมอร์ แวลส์
ค.ศ. 1940-1941
อาจารย์ใหญ่
ค.ศ. 1946-1950
ผู้จัดการ


อ.หมวก ไชยลังการณ์
ค.ศ. 1946-1948
อาจารย์ใหญ่
ค.ศ. 1951-1967
ผู้จัดการ-อาจารย์ใหญ่


อ.กำราบ ไชยาพันธ์
ค.ศ. 1949-1951
รักษาการอาจารย์ใหญ่
ค.ศ. 1967-1970
ผู้จัดการ-อาจารย์ใหญ่


ดร.จำรูญ ไชยลังการณ์
ค.ศ. 1970-1991
ผู้จัดการ-อาจารย์ใหญ่


อ.พงษ์ ตนานนท์
ค.ศ. 1991-2005
ผู้อำนวยการ


และท่านผู้อำนาวยการคนปัจจุบัน ^-^
อ.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์
ค.ศ. 2005-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ


เครดิต : http://www.prc.ac.th/history.html
.................

เพลงประจำโรงเรียน >o<!!!

(ไทย)
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยสถาน
นามพระราชทานสถานศึกษา
อนุชนชาวไทยได้เรียนวิชา
ศีลจรรยาประดับตน

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ชื่อเสียงดังไปทุกแห่งหน
เราชาวปรินส์ฯ สิ้นทั่วตัวตน
หวังผลให้ชาติเจริญ


(อังกฤษ)
We are loyal ones of P.R.C.
All our efforts join in work or play
Our good name goes over land and sea
Growing brighter every day

P.R.C., we're true to you
and your colors're white and blue
Hearts are strong and spirit's free
that is P.R.C.


เครดิต : http://www.prc.ac.th/song.html

-------------------------------
จบไปแล้วกับประวัติโรงเรียน มาดูรูปมั่งดีกว่า -w-

มุมบนของอาคาร 100 ปี =w=


พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส


โบสถ์ (โบสถ์ของปรินส์นี่ นิยมจัดงานแต่ง หงุงหงิง << หงุงหงิงนี่มาได้ไง)


นี่คือด้านหลังตึก 90 ปี (ตึกเรียนผิงเอง หาดูภาพด้านหน้ามันหาไม่เจอ)


โรงยิม


และบรรยากาศของโรงเรียนตอนานบอลลูนเฟรชติวอล 2011


และแถม! บรรยากาศวันไหว้ครู (ด้านขวา สองคนแถวหน้านั่นครูประจำชั้น กับครูพี่เลี้ยง เรียงตามลำดับ)

----------------------------
// ปาดเหงื่อ
มันนี่จร้าาาา // โดนตบ
1

จำนวน

Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
We Love will live to Forever

น่าเรียนดีน้้า ><
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ไฮโซอ่า~!!!! >/////<
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ตอบกลับ 3# IceAngel
แต่ว่าตอนไปเข้าค่ายลูกเสือท่านจะถูกใช้แรงงานอย่างหนัก QoQ
ฮ่าๆ จริงๆมันก็ไม่ได้ไฮโซอย่างที่คิดหรอกค่ะ (เพราะรู้สึกว่าแอร์หลังห้อง...อืม...ใช้คำว่าหลังโต๊ะผิงจะดีกว่า น้ำแอร์มันหยดติ๋งๆมาสักสองอาทิตย์ แล้วยังไม่ซ่อมซักที เฮ้ออ)
แต่ขอรับรองว่าส่วนใหญ่คนที่นี่ปาก...สุดๆ (ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะคะ แค่ 'ส่วนใหญ่')
แต่ถ้าเขาดีจริงๆ ก็คงจะเรียกว่า 'แม่พระ' เลยล่ะ ยอมไปหมดๆ
และถ้าเป็นพวกลูกคุณหนู จะเรียกว่า 'นางมาร' เพราะชอบกดขี่ข่มเหงนักเรียนคนอื่น
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
We Love will live to Forever

TOP

เห็นโรงเรียนเค้าแล้วกลับมาดูโรงเรียนเรา   ต่างกันมาก
แต่คุโจก็ภูมิใจในโรงเรียนของตัวเองน้า ^^
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ตอบกลับ 4# Redaste


    เหมือนในนิยายเลยค่ะ >//////<
สุดยอดมากๆเลยคร่าาาาาา~!!!! >.<
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

อ่า...ปรินส์รอแยล คุ้นๆว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในไทยอันดับที่ 17  *w* // ชาบู

โรงเรียนน่าเรียนจังเลยฮะ >w<! ตอนไปเชียงใหม่เคยผ่านอยู่
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

สวยจัง อยากเรียนอ่า
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอ.สิรินัน  แล้วคะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
Fhasai

TOP

ตอบกลับ 9# Fhasai
ช่วยไม่ได้นี่ ฟ้าใส = =;;
มันยังไม่อับเดตอ่า ตอนเค้าไปดู
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
We Love will live to Forever

TOP

ก็นี่มันปริ๊นซ์นี่นา ตอนสอบเข้าม.สี่นะ

ตูสอบไม่ได้แหละ ข้อสอบแม่งงงงงงงงงงงงงงง

ยากหาเทียนไขอะไรไม่รู้

อกหักจากหนุ่มปริ๊นซ์อีก (มันหล่อสมชื่อปริ้นซ์จริงๆนะ=.=)

สปอยเล็กๆ หนุ่มปริ้นซ์เชียงใหม่ ขาว สูง หล่อมากกกกกกกก (พยายามสอบเข้่าเพื่อสิ่งนี้)

ป.ล รวยด้วย-_-/
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
...Every time I come close to you
Feel like I gonna Dream every time...

TOP

ตอบกลับ 11# cher
แค่กๆ! // สำลัก
ไม่จริงอ่ะ พี่เชอ (หาชอ กะเชอไม่เจอ - -;;)
ถ้าเป็นแบบนั้นพวกแรด พวกชะนี คงพากันทิ้งหลินปิงไว้สวนสัตว์ แล้วเข้ามาเรียนปริ้ส์กันหมดแล้ว
อยากบอกว่า ผู้ชายที่นี่นิสัยไม่ดีมากกกก
ติดการิน (ชนิดที่ว่า ใครไม่รู้จักก็เชยไป // เฉพาะห้องผิงรึเปล่า?)
แถมยังติดนิสัยการินมาอีก T^T // กอดฟ้าใสแน่น พลางร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียน
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
We Love will live to Forever

TOP

ตอบกลับ 12# Redaste


    น้อง..ที่สำคัญคือมันรวย พี่ชอบแค่นีั้แหละ=_=
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
...Every time I come close to you
Feel like I gonna Dream every time...

TOP

ตอบกลับ 13# cher


    พี่เชอท่านนี่มัน...
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ถ้าเอาประวัติตั้งแต่ตอนพระราชทานนามมานะจะได้ปวดหัวตายสุด ดีล่ะที่ผิงไม่เอามา เพราะตอนที่พี่เข้ายุพราชตอน ม.1 มีการต้อนนักเรียนใหม่เข้าหอประชุมเพื่อฟังการบรรยายการก่อตั้งโรงเรียน มีไปเอี่ยวโรงเรียนนู้นนี้ปวดหัวสุด จะนั่งหลับล่ะดันหลับไม่ได้อีกพี่ๆเขาคอยเฝ้าเซ็ง...= =
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด